Dane spółki

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

Dodaj kontakt

do książki adresowej

Napisz

kontakt@piotrgross.pl

Zadzwoń

+48 514 299 279