Kategoria Prac: identyfikacja wizualna

Animacja | Bank Mleka

Animacja stworzona na potrzeby 1. Banku Mleka Kobiecego W Małopolsce przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Ujastek. Celem było stworzenie uniwersalnej animacji pokazującej główną grafikę. Wykorzystywany dla firm produkujących filmy dla Banku jest to ułatwienie i możliwość unifikacji końca i początku materiału. Wykorzystywany również w prezentacjach podczas uroczystości i wykładów.    

Identyfikacja wizualna

Zakończenie całego procesu pracy z marką FOLKS to stworzenie – na bazie doświadczeń – jej identyfikacji wizualnej. Zawarte są w niej wszystkie elementy kreujące wizerunek marki. Największym wyzwaniem okazało się opisanie stylu fotografii, jakiej należy użyć w komunikacji marketingowej z grupą docelową. Całość stanowi kompletną identyfikację wizualną.