Ulotka DL Z | ZPharma
Projekt ulotki skierowany do farmaceutów. Format został wybrany jako kompromis pomiędzy kosztami produkcji a efektem jaki otrzymujemy z podzielenia nośnika na użytki.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email