Kategoria Prac: przypinka

Ulotka DL Z | ZPharma

Projekt ulotki skierowany do farmaceutów. Format został wybrany jako kompromis pomiędzy kosztami produkcji a efektem jaki otrzymujemy z podzielenia nośnika na użytki.