ZPHARMA


Ulotka DL Z | ZPharma

broszura, katalog produktów, przypinka, ulotka

Projekt ulotki skierowany do farmaceutów. Format został wybrany jako kompromis pomiędzy kosztami produkcji a efektem jaki otrzymujemy z podzielenia nośnika na użytki.