PKMP


Raporty zarządcze | PKMP

broszura, projekt

Procedura przychodowych raportów zarządczych to to dokument pokazujący w jaki sposób, przy użyciu relatywnie prostych narzędzi, ułatwić sobie życie w zarządzaniu przychodniami. Dużo wykresów (zrozumiałych dla wąskiej grupy zainteresowanych) opatrzonych komentarzem i poskładanych na formacie A4.