KKG


Prezentacja kancelarii

broszura, projekt

Prezentacja przedstawiana wąskiemu gronu podczas spotkań biznesowych. Materiał obszernie prezentuje dorobek kancelarii oraz zakres jej działań.