ITA TOOLS


Katalog produktów

broszura, katalog produktów, projekt

Ten obszerny katalog to prawie 900 stron wiedzy technicznej i praktycznej wyrażonej we wzorach matematycznych i rysunkach technicznych. Zawiera informacje o profesjonalnych narzędziach do obróbki drewna – od tych klasycznych po diamentowe. Nakład 20 000 sztuk rozszedł się pomiędzy specjalistycznymi firmami w przeciągu 4 tygodni.

Dodatkowo, wersja interaktywna tego katalogu przygotowana na tablet, jako narzędzie pracy dla przedstawicieli handlowych.