GRUPA NEOMEDIC


Billboard | Kampania Medikor

billboard, projekt

Kampania Billbordowa obejmująca swoim zasięgiem Nowy Sącz i okolice. Celem było pokazanie szpitala Medikor jako dużej jednostki medycznej świadczącej wysokiej jakości usługi. W tym celu powstało 5 kreacji na billboardy różniących się pomiędzy sobą treścią i przekazem. Utrzymane w głównej linii graficznej klienta doskonale pasuje do innych materiałów, tworząc z nimi spójną całość.